Vi modtager dit skrot

Metal Skrot

Metalaffald kan bliver til nyt værdifuldt metal.

aflæsning af skrot

Aflæsning og sortering af metalskrot

  • Kabel affald
  • Jern affald
  • Stål affald
  • Kobber affald
  • Aluminium affald
  • Messing affald
  • Zink affald
  • Bly affald

Disse typer af metal havner hos en skrothandel. Her bliver det sorteret i forskellige typer af metal og derefter smeltet om til nyt metal. Når vi genbruger metal, kan vi sparer på værdifulde råstoffer.