Kabel skrot

KABEL SKROT

Kabelskrot kan genanvendes til nye værdifulde råvarer og det er derfor vigtig at aflevere dine gamle kabler til din skrot handler. Holbæk Jernhandel er miljøgodkendt til modtagelse af alle former for kabeltyper.

kabelskrot kabelskrot kabelskrot

Kabler er et bredt begreb. Se her nogle forskellige typer for kabler:

1. Elektrisk kabel – to eller flere elektriske ledninger med/uden ekstra isolationslag
2. Stålarmeret kabel
3. Twisted pair – en almindelig type elektrisk kabel, hvor to ledninger er snoet om hinanden
4. Jordkabler – et strømkabel til højspænding, som leder strømmen fra strømleverandør ud til forbrugerne

Læs hvordan Wikipedia beskrivelser begreber kabler