Akkumulator

Akkumulator

Vi indsamle alle former for bly-akkumulatorer.

Aflevere dine brugte batterier her hos Holbæk Jernhandel og vær med til ikke at belaste miljøet. Bly akkumulatorer indeholder bly og svovlsyre, der kan være meget skadeligt for naturen, hvis de ikke håndteres korrekt.

Akkumulatorsyre virker stærkt ætsende. Så pas på når du håndtere dem.
Brugte bly akkumulatorer, der indeholder akkumulatorsyre og skal derfor transporteres/
bæres med toppen opad. Anvend evt. de bære stropper eller håndtag der findes på de
brugte akkumulatorer.

Bilbatterier indeholder en stor mængde bly, og da bly kan stå i høj kurs, er der penge at hente på bilbatterier.

Læs mere om elektriske akkumulatorer på Wikipedia